Whole Lotta Crunch

A Whole Lotta Crunch

We Found The BEST Ever Granola!

It’s soft, fresh, delicious and made right here on  Cape Cod

Whole Lotta Crunch

Recently, we visited the Bass River Farmers Market in South Yarmouth and tried A Whole Lotta Crunch  Don’t let the name fool you! This is not old box store granola AT ALL!  Just FRESH, MOIST, DELICIOUS Granola! It is the best we have ever had and worth a visit to the farm market or better yet just order online from wherever you are!

A Whole Lotta Crunch is an all natural, wholesome snack.  Have it mixed with berries and cereal, create your own  fruit and yogurt scrumptious parfait. We even sprinkled some on top of a sliced banana for breakfast, or just munch on some plain as a snack or late night  treat.

Oats, Dates, Raisins, Sliced Almonds, Wheat Germ, Cinnamon Dried Cranberries, Shredded Coconut  are just some of the Yummy ingredients that make this product absolutely Yummy!  Do we dare mention it’s good for you too!

Owner Valerie Stone has created a niche for her products and with some luck and perseverance Kids Muchin’ and Crunch Granola will be in Whole Foods in the near future! In the meantime you purchase the product on Cape Cod or by ordering directly through her website.

Try the Gluten Free Just Crunch and Monkey Crunch. These products are available at several Cape Cod outlets as well as the Bass River Farmers Market on Thursday’s and Saturdays from 9am – 1pm through the fall. 

Ivermectin je liek, ktorý sa v súčasnosti používa na liečbu parazitických infekcií, ako sú črevné červy, vši a roztoče.
Ivermektín by mali používať iba pacienti s ochorením COVID-19 ivermectinkupit.com vo výskumnom prostredí ako súčasť klinického skúšania.
Štúdia in vitro ukázala, že ivermektín znižuje počet vírusových RNA spojených s bunkami o 99,8 % za 24 hodín. Štúdia in vitro je, keď študujú bunky v laboratóriu a nie v živom organizme.
Na ľuďoch boli vykonané klinické skúšky s cieľom otestovať, ako dobre ivermektín funguje proti COVID-19. Toto je testovanie in vivo . V súčasnej dobe existuje nízka úroveň istoty, či ivermektín pomáha pri liečbe COVID-19, a sú potrebné ďalšie štúdie.

Continue Reading